Dwie
DROGI!

Są tylko dwie religie??? Są TYLKO DWIE DROGI!!!
Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain.
List do Hebrajczyków 11,4

Pewien wierzący student dał swemu profesorowi, który stwierdził, że przez mnogość religii na tym świecie popadł w całkowity chaos, następującą odpowiedź: "Panie profesorze, w rzeczywistości istnieją tylko dwie religie." "Tylko dwie? Które miałyby to być?" - zapytał profesor. "Jedna to religia Kaina" - odparł student - "opiera się ona na znanej zasadzie: ażeby Bóg mnie przyjął, muszę przynieść mu coś, co osiągnąłem. Religia Kaina znajduje swoje odzwierciedlenie w najróżniejszych nurtach religijnych tego świata, niestety również w łonie szeroko rozumianego chrześcijaństwa. Każdy człowiek, który wyraża przekonanie, że znajdzie dostęp do Boga lub pozyska Jego przychylność w oparciu o to, co sam może uczynić lub Mu dać, należy do religii Kaina"

Czytaj więcej

Jest ratunek od
ZAGŁADY!

Śmierć dosięgnie każdego z nas! Ale co później? Kiedy skończy się nasz czas na Ziemi, co dalej...

Pustka, czy Boży sąd? Może nie masz teraz czasu, się nad tym zastanowić, bo to życie tak biegnie... Ale koniec Twojego i mojego czasu nastanie... "Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć?" Ez 33,10 Nasze grzechy - Twoje i moje oddzielają nas od społeczności z Bogiem i prowadzą do wiecznego potępienia. Ale chcę Ci dzisiaj przytoczyć mądre słowa autorów chrześcijańskiego kalendarza "Dobry Zasiew". Znamy hasło "zatrzymaj się i żyj" promujące bezpieczne przejazdy kolejowe, ale to są sprawy tego życia, chcę Ciebie dzisiaj zachęcić, abyś się zatrzymał i zyskał nowe życie, to które obiecał nam Bóg po śmierci.

Czytaj więcej

Jak osiągnąć
ŻYCIE WIECZNE?

Czy zadajesz sobie pytanie o wieczność?
"Po co żyję, dlaczego się urodziłem, jaki jest sens mojego życia? Co dalej po śmierci, dokąd zmierzam? Czy istnieję tylko te kilkadziesiąt lat ziemskiego życia, a później po prostu koniec? Gdzie jest ratunek?"

Może myślisz, że tradycja i religia panująca w naszym kraju zapewni Ci życie wieczne? Ale czy ludzkie przepisy i zalecenia wpływają na zmianę Twojej osoby? Religia daje osąd, czujesz się oskarżany, nie sprawdzasz się, ciągle te same potknięcia... Zresztą robisz to, co ona Ci każe, bo czujesz przymus: "to wolno, tego nie wolno." A może to wcale Ciebie nie obchodzi i żyjesz TU I TERAZ! Zatrzymaj się na chwilę i przeczytaj to, co chcę Ci przekazać.

Czytaj więcej

Gdyby...
 

Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Ewangelia Jana 3,36


Gdybyśmy mogli dostać się do nieba z naszym naturalnym usposobieniem, Bóg nie powiedziałby:
Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał [...] nie masz kto by czynił dobrze"

(List do Rzymian 3,10-12).

Gdybyśmy mogli otrzymać zbawienie przez nasze własne dobre uczynki, Bóg nie powiedziałby:
"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."

(List do Efezjan 2,8-9)

Gdybyśmy mogli być zbawieni przez zachowywanie dziesięciu przykazań, Bóg nie powiedziałby:
"Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek"

(List do Rzymian 3,20)

Gdybyśmy mogli w jakiś sposób zapłacić za zbawienie, Bóg nie powiedziałby:
"Okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy"

(Psalm 49, 9)

Gdybyśmy mogli ulepszyć nasze zachowanie czy osobowość i przez to bylibyśmy zbawieni, Bóg nie powiedziałby:
"Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute"

(Jeremiasza 17,9)

Gdyby zbawienie w jakikolwiek sposób mogło od nas zależeć, odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów:
"Któż więc może być zbawiony?" nie brzmiałaby: "U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe"
(Ewangelia Marka 10,27).

Słowo Boże ogłasza, że istnieje jedynie:

"sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących [...] Są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie."

(List do Rzymian 3, 22-24)