Jak osiągnąć ZBAWIENIE?

Jeżeli zadajesz sobie takie pytania, to znaczy, ze znalazłeś się na rozstaju dróg i przed Tobą jest wybór. Masz dwa wyjścia: Pierwsze, to szeroka droga oparta na Twojej wygodzie i byciu panem swojego życia. Możesz spełniać religijne wymagania i tradycje (tą drogą idą wszyscy wokół Ciebie, niczym nie będziesz się wyróżniał), ale to nie zmieni ani Ciebie samego, ani Twojej wieczności. Ta droga prowadzi przed Boży tron, ale tylko na sąd i potępienie! Druga droga, to wąska droga za Jezusem. Dopóki nie poznasz Go, Jego cudownego charakteru, nie odnajdziesz jej. W Słowie Bożym (Biblii) Bóg zostawił Ci doskonałą i pełną prawdę o sobie, tam Go szukaj. Ta droga jest trudna, niewielu ją znajduje, ale gwarantuje dojście do życia wiecznego w obecności Bożej, pełnej miłości, pokoju i akceptacji.

Powiesz: "no ale przecież jestem grzesznym człowiekiem, coś z tym muszę zrobić!" Słowo Boże mówi, że grzech nas oddzielił od Boga, jakikolwiek grzech, czy to morderstwo, czy młodzieńcza kradzież gumy do żucia w osiedlowym sklepiku, albo "niewinne" kłamstewko. Bóg wyraźnie opisał stan KAŻDEGO człowieka:

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" Rzym. 3,23.

Wszyscy!

A może myślisz: "no tak, ale ile dobrych rzeczy w życiu zrobiłem, nie jestem jeszcze takim złym człowiekiem jak inni" ale Bóg w innym miejscu Biblii mówi przez Izajasza:
Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr." Iz 64,6

Wszyscy!

Jednym słowem nieważne jak dobrym moralnie jesteś człowiekiem, przed Bożą świętością i sprawiedliwością i tak jesteś uznany za brudnego i winnego buntu przeciw Niemu.
To co zrobić? Jaki jest ratunek?
Musisz uznać, że Ty sam nie możesz nic zrobić, aby zasłużyć na zbawienie. Twoje grzechy i zła natura ciągle oddzielają Ciebie od Boga. Jesteś bezsilny i zgubiony, skazany na wieczne potępienie. Jeżeli to sobie uświadomiłeś, to pozwól, że powiem Ci Dobrą Nowinę!

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Jan 3,16

Bóg tak umiłował Ciebie i mnie, wiedząc, że nie jesteśmy w stanie odkupić swoich grzechów, że sam przyszedł i umarł zamiast Ciebie i mnie, abyśmy mogli żyć wiecznie! Alleluja!

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." Ef 2,8-9

Nie musisz niczym zasłużyć, aby dostąpić zbawienia, ponieważ to DAR. On za niego zapłacił, największą cenę, a teraz ofiaruje go TOBIE! To, co powinieneś zrobić, to uznać, że jesteś grzesznym człowiekiem i potrzebujesz JEZUSA i Jego ŁASKI! Jedyną rzeczą jaką musisz się wykazać, to WIARA!"Tylko tyle? Wyznać, że jestem grzeszny, przeprosić za swoje zbuntowane życie i uwierzyć? To wystarczy?" WYSTARCZY! Tak mówi Bóg! Czy chcesz się z Nim spierać? On dał Ci wszystko, Ty nie możesz nic, poza przyjściem do Niego i zaufaniem Jemu, reszta jest po JEGO STRONIE! Jezus umarł na krzyżu za Ciebie i dla Ciebie zmartwychwstał, aby przygotować Ci drogę.
Zejdź z tronu swojego życia, pozwól aby to On zaczął je prowadzić. On zna Ciebie lepiej, niż Ty sam, a do tego bardziej Ciebie kocha, niż Ty sam...

Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni" Ps 37,5

Dlaczego nie warto ociągać się z decyzją oddania swojego życia Jezusowi? Ponieważ On jest Panem życia i śmierci, my nie wiemy, kiedy wydamy ostatni dech życia, wyobrażasz sobie siebie w miejscu oddzielonym od Boga przez całą wieczność, mając świadomość, że przecież mogło być inaczej, że miałeś szansę żyć w Jego obecności? Wielu mówi, że to tutaj na Ziemi jest piekło, ale to nieprawda! Tutaj możesz cieszyć się słońcem, przyrodą, tutaj jest też miłość i akceptacja (choć może w swoim życiu jej wiele nie zaznałeś od człowieka, ale możesz ją zaznać od Jezusa!).
Przyjdź już dziś do Niego, zawołaj! Wyznaj, że to właśnie tylko JEGO potrzebujesz, a On Ci da nowe życie, staniesz się innym człowiekiem już teraz, a do tego celem Twojej drogi stanie się życie wieczne, a nie wieczne potępienie.

Jak Przyjąć DAR ZBAWIENIA?

1.
UWIERZYĆ

"A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom." Dz.16,31
"I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie." Rz.3,24

2.
UZNAĆ SIEBIE ZA GRZESZNIKA

"I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr." Iz 64,6
"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej." Rz.3,23
"Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa Jego." 1J.1,10

3.
WYZNAĆ SWOJE GRZECHY

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." 1J.1,9

4.
ODWRÓCIĆ SIĘ OD GRZECHÓW (POKUTA)

"Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze." Dz.3,19
"Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali." Dz.17,30

5.
WYZNAĆ JEZUSA PANEM SWOJEGO ŻYCIA

"Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego." J.1,12
"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz." Rz.10,9
"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną." Obj.3,20

6.
TRWAĆ W BOGU

"Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa..." 2P.3,18
"Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam." J.15,7
"... przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają." Dz.17,11
"Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie." J.14,21
"Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami." J.15,8