Dwie DROGI

Są tylko dwie religie??? Są TYLKO DWIE DROGI!!!
Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain.
List do Hebrajczyków 11,4

Pewien wierzący student dał swemu profesorowi, który stwierdził, że przez mnogość religii na tym świecie popadł w całkowity chaos, następującą odpowiedź: "Panie profesorze, w rzeczywistości istnieją tylko dwie religie." "Tylko dwie? Które miałyby to być?" - zapytał profesor. "Jedna to religia Kaina" - odparł student - "opiera się ona na znanej zasadzie: ażeby Bóg mnie przyjął, muszę przynieść mu coś, co osiągnąłem. Religia Kaina znajduje swoje odzwierciedlenie w najróżniejszych nurtach religijnych tego świata, niestety również w łonie szeroko rozumianego chrześcijaństwa. Każdy człowiek, który wyraża przekonanie, że znajdzie dostęp do Boga lub pozyska Jego przychylność w oparciu o to, co sam może uczynić lub Mu dać, należy do religii Kaina"

Następnie ów student kontynuował swe objaśnienie: "Z drugiej strony religia Abla stanowi w rzeczywistości coś znacznie więcej, jak tylko religię. Ona oznacza życie! Abel ofiarował Bogu baranka, uznając tym samym, że jest grzesznikiem, który tylko na podstawie śmierci niewinnej ofiary może znaleźć przystęp do Boga. Ofiara Abla wskazywała jasno na Pana Jezusa, na tego Jedynego, który przyszedł na ten świat, aby wyratować grzeszników. Teraz każdy może i powinien przyjść do Boga ze szczerym wyznaniem: Jestem grzesznikiem, który zasłużył na wieczną śmierć. Nie mam nic dobrego, czym mógłbym się wykazać. Nie posiadam nic, co byłoby godne zaoferowania. Ale przychodzę, wierząc w skuteczność krwi Chrystusa, która popłynęła i za mnie." Która z obu jest Twoją religią? Uznaniem Boga cieszy się tylko jedna z nich, chociaż samo nazwanie jej "religią" jest bardzo nieprecyzyjne.

Kartka z chrześcijańskiego kalendarza DOBRY ZASIEW
www.chrzescijanin.strefa.pl