Droga do ZBAWIENIA

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy [wł. musimy] być zbawieni. Dz.Ap. 4,12

Poważne słowa, godne uwagi! Czy kiedyś zastanawialiśmy się już głębiej nad nimi? Są to słowa żywego Boga skierowane do każdego z nas - słowa, które w sposób bezwzględny pokazują zgubiony stan człowieka, ale jednocześnie są w stanie wypełnić serce każdego człowieka niewypowiedzianą radością.
Wielu ludzi chciałoby osiągnąć wieczną szczęśliwość, ale niestety jedynie niewielu udaje się drogą, która do niej prowadzi. Gdyby człowiek mógł sam zaradzić coś w tej sprawie, niejeden nie szczędziłby trudu i wysiłków, aby zasłużyć sobie na niebo - tak bardzo przecież pragniemy przyczynić się do swojego wiecznego zbawienia. Niemniej jednak Bóg nie pozostawia żadnych wątpliwości co do faktu, że człowiek, który w Jego oczach jest beznadziejnie UMARŁY w swoich grzechach i upadkach (Efez. 2,1), nie jest w stanie nic w tej sprawie uczynić - jest przecież martwy.
Jest tylko jedno imię, tylko jedna Osoba, przez którą musimy być zbawieni. Jest nią Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży. Poza Nim nie ma zbawienia. On jeden jest naprawdę Zbawicielem i co więcej, jest gotów za darmo udzielić nam swojej pomocy. Kto nie ma Jezusa Chrystusa, podąża na wieczne zatracenie. Cała nasza sprawiedliwość, nasze cnoty (to, co nazywamy tak chętnie dobrymi uczynkami), są przed Bogiem jak "szata splugawiona" (Izaj. 64,6) - splamiona naszą grzeszną naturą, to znaczy skażonym źródłem, z którego pochodzą - nie są więc w stanie zakryć naszej nagości.
Kto jednak zwrócił się we wierze do Pana Jezusa, wyznał przed Nim w szczerej pokucie swoje grzechy i przyjął osobiście dokonane przez Niego na krzyżu dzieło pojednania, ten jest zbawiony. Niezależnie od ogromu jego winy krew Chrystusa oczyściła go od wszelkiego grzechu. Z radością może powiedzieć: "Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości" (Izaj. 61,10).

Kartka z chrześcijańskiego kalendarza DOBRY ZASIEW
www.chrzescijanin.strefa.pl