JA JESTEM

chlebem żywym...

JA JESTEM

droga i prawda i żywot

JA JESTEM

zmartwychwstaniem i życiem

JA JESTEM

światłością świata

JA JESTEM

krzewem winnym

JA JESTEM

dobry pasterz

JA JESTEM

drzwiami...

Witaj!

Cieszymy się, że trafiłeś na tę stronę. Pragniemy pokazać Ci, jak dobry i wielki jest nasz Pan Jezus, że nie jest On kimś niedostępnym, ale Kimś, kto jest Żywym Bogiem, który na Ciebie czeka.

Na stronie znajdziesz różne kazania, artykuły, świadectwa działania Boga, abyś mógł bliżej poznać, że nasza wiara, to nie religia, ale realny Bóg. Jeśli w Twoim sercu zrodzi się chęć kontaktu z nami, to nie wzbraniaj się przed tym. Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, jesteśmy otwarci i chcemy Ci pomóc zbliżyć się do Jezusa Chrystusa.

Aktualności

Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 10:00.

Więcej informacji w dziale SPOTKANIA

Ważne MYŚLI

Prawdziwie nawróceni zawsze widzą całkiem jasno i wyraźnie te wielkie fundamentalne punkty jak Boży autorytet Pisma Świętego.

Jonathan Edwards

Poznajcie swoją chorobę! Poznajcie lekarstwo na nią! Przyszliście na świat w grzechu; dlatego musicie się na nowo narodzić, narodzić z Boga.

John Wesley

Jezus Chrystus musi być twoją całą mądrością, Jezus Chrystus musi być twoją całą sprawiedliwością, Jezus Chrystus musi być twoim całym uświęceniem, w przeciwnym razie nigdy nie będzie twoim wiecznym zbawieniem.

George Whitefield

Czy wiesz jaki jest sekret modlitwy? Modlitwa w sekrecie. Ewangelia Mateusza 6:6.

Leonard Ravenhill

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.

Augustyn Aureliusz

Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała, natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać powinni, to jest odłączenie od Boga.

Augustyn Aureliusz

Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory..

Augustyn Aureliusz

Droga do
ZBAWIENIA

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy [wł. musimy] być zbawieni. Dz.Ap. 4,12

Poważne słowa, godne uwagi! Czy kiedyś zastanawialiśmy się już głębiej nad nimi? Są to słowa żywego Boga skierowane do każdego z nas - słowa, które w sposób bezwzględny pokazują zgubiony stan człowieka, ale jednocześnie są w stanie wypełnić serce każdego człowieka niewypowiedzianą radością.

Czytaj więcej

Czy jesteś
NOWONARODZONY?

Czy jesteś nowo narodzony? Jest to jedno z najważniejszych pytań w życiu. Jezus Chrystus powiedział: "Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego"...

Czytaj więcej

JA JESTEM

Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, aby przyprowadzić nas do Boga. W siedmiu prostych stwierdzeniach objawił nam, Kim jest naprawdę.
Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. [...] Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki" (Ew. Jana 6,35.51).
W Nim znajdujemy nasze zaspokojenie.
"Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota" (Ew. Jana 8,12).
Z Nim przychodzi prawda i światłość.
"Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie" (Ew. Jana 10,9).
Poprzez Niego możemy wejść do Królestwa Bożego.
"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. (...) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają" (Ew. Jana 10,11.14).
Ci, którzy do Niego należą, są całkowicie bezpieczni.
"Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (Ew. Jana 11, 25).
Jako Zwycięzca śmierci Jezus daje nam życie - życie wieczne.
"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Ew. Jana 14, 6).
Tylko przez Niego możemy przyjść do Boga Ojca.
"Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu" (Ew. Jana 15, 5).
Tylko bliski związek z Jezusem może ubogacić nasze życie!

Nasz Zbawiciel
JEZUS CHRYSTUS

On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wszelkiego stworzenia, w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Kol.1,15-19 (B.W.)

Modlitwa o
PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Heb 13,3

Z roku na rok zwiększają się prześladowania i represje chrześcijan na całym świecie. Naszym obowiązkiem i przywilejem jest pamiętać o nich w modliwie i pomocy materialnej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Głosu Prześladowanych Chrześcijan.